Melioracija

ŽŪK Dobilas  atestuota melioracijos statinių statybos įmonė,

Galime suteikti visas melioracijos darbų paslaugas :

* Naujų melioracijos statinių statyba

* Drenažo sistemų įrengimas

* Esamų melioracijos statinių  ir sistemų rekonstravimas bei remontas

Dauguma Lietuvos laukų melioracijos sistemų yra įrengtos sovietmečiu, todėl dėl amžiaus yra nusidėvėjusios, užakusios ir efektyviai nebefunkcionuojančios. Norint efektyviai naudoti žemės išteklius – veiksmingai funkcionuojančios melioracijos sistemos yra svertinis faktorius.

Susisiekite su mumis užpildę šią formą:

6 + 13 =